• DEMIURG R. Wrońska- Wojtasik, T.Wojtasik s.c

   

  adres  fakturowaniaul. Ekonomiczna 30 , 93-426 Łódź 

  adres dostawyul. Ekonomiczna 30 , 93-426 Łódź     

            

  nasze numery telefonów komórkowych : 

   533 449 717

   533 447 853     

   

  numer stacjonarny : 

  tel: 48 42 636 70 70

   

     

  email: demiurg@demiurg.pl

  email : ceo@demiurg.pl

 • Dział Sprzedaży:

   

  Godziny pracy biura:

  Pon - Pią       7:00 -15:00

   

 • KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu
  o umowę spółki cywilnej DEMIURG  R. WROŃSKA-WOJTASIK, T. WOJTASIK S.C. adres miejsca prowadzenia działalności: Ekonomiczna 30, 93-426 Łódź, NIP: 7271058736, REGON: 471255347 (dalej jako „Administrator”).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie –podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiedz na zadane pytania przez klientów/potencjalnych klientów Administratora.

  3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom świadczącym usługi IT, usługi doradcze, usługi rachunkowe, usługi konsultacyjne, usługi kurierskie, pomoc prawną, pomoc podatkową – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym ceo@demiurg.pl lub listownie na adres Administratora podany w punkcie 1.

  7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególność przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym ceo@demiurg.pl lub listownie na adres Administratora podany w punkcie 1.

  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.    

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu udzielenia przez Administratora informacji jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak konieczne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości otrzymania od Administratora informacji zawartych w treści zapytania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych jest dobrowolne, konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości otrzymania oferty marketingowej na podany przez Panią/Pana adres mailowy.

   

Formularz kontaktowy Pola z gwiazdką * są wymagane.

Wypełnij ponizszy formularz w celu skontaktowania sie z nami.

Proszę podać znaki, które są widoczne na obrazku powyżej.
Wielkość liter nie jest rozróżniana.

 

Webdesign: eLineo.pl

DEMIURG R.Wrońska-Wojtasik, T.Wojtasik s.c.

ul. EKONOMICZNA 30
93-426 Łódź
 

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania zadane za pomocą  formularza kontaktowego.